Φυσικοπαθητική

Φιλοσοφία

Η Φυσικοπαθητική ή όπως είναι διεθνώς γνωστή ως Naturopathic Medicine, έχει τις ρίζες της στον πατέρα της Ιατρικής τον Ιπποκράτη, ο οποίος πρώτος περιέγραψε τον ανθρώπινο οργανισμό σαν ένα ολιστικό συνδυασμό σώματος, πνεύματος και νου, σε αρμονία με τα τέσσερα στοιχεία του φυσικού κόσμου

Χρησιμοποιεί παραδοσιακές και σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους όπως: η εξατομικευμένη φυσικοπαθητική διατροφολογία, η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός, ο βιοσυντονισμός, η υδροθεραπεία και η θεραπευτική μάλαξη.

Αν και βασίζεται σε απλές αρχές είναι σήμερα ένα σύνθετο σύστημα θεραπευτικής με μεγάλο αριθμό εργαλείων που όταν συνδυαστούν κατάλληλα μπορούν να σας απαλλάξουν από χρόνια προβλήματα αλλά και να ενισχύσουν τον οργανισμό σας δρώντας προληπτικά έτσι ώστε να μην αρρωστήσετε στο μέλλον. 

Η Φυσικοπαθητική Ιατρική επικεντρώνεται κυρίως σε δύο τομείς: 

 • Στην ενίσχυση της ικανότητας αυτό-ίασης του σώματος και στη βελτίωση στον τρόπο ζωής ενός ατόμου.
  Xρησιμοποιεί στοιχεία από ένα μεγάλο αριθμό παραδοσιακών διαγνωστικών και θεραπευτικών συστημάτων όπως είναι η αρχαία Ιπποκράτεια Ιατρική, η Κινέζικη Iατρική και η Aγιουρβέδα.

 • Συμβουλεύει, εκπαιδεύει και διδάσκει τα άτομα για τις φυσικές θεραπευτικές μεθόδους ή και αναλυτικότερα, για την επωφελή χρήση:
  Tης Ανάπαυσης – Tης Νηστείας – Tης Διαιτητικής – Tης Υδροθεραπείας – Tης Ηλιοθεραπείας – Tης Γυμναστικής – Tης Κινησιοθεραπείας – Tης Φυτοθεραπείας – Tης Ψυχοθεραπείας – Tων εφαρμογών απέκκρισης και μετάλλαξης – Tης υποστήριξης και εξισορρόπησης της Ζωικής Ενέργειας. 
 

Η Φυσικοπαθητική Ιατρικη είναι ένα ανοικτό και διαρκώς εξελισσόμενο θεραπευτικό σύστημα που υιοθετεί εκτός από τις παραδοσιακές θεραπείες και ένα μεγάλο μέρος των σύγχρονων ιατρικών μεθοδολογιών της δυτικής ιατρικής.

Ο Φυσικοπαθητικός Ιατρός

Μελετά το άτομο σε επίπεδο σώματος, ψυχής, πνεύματος, πριν τη θεραπεία.

Εκτός από τη Βασική Ιατρική Επιστήμη και Συμβατική Διαγνωστική ο Φυσικοπαθητικός εκπαιδεύεται στα εξής:

 • Θεραπευτική Διατροφολογία
 • Βοτανική Ιατρική
 • Ομοιοπαθητική
 • Φυσική Μαιευτική
 • Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική
 • Βελονισμό
 • Υδροθεραπεία
 • Φαρμακογνωσία
 • Ιριδολογία

Οι Φυσικοπαθητικοί γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία θεραπευτικών μεθόδων για να προάγουν την υγεία, όπως την ομοιοπαθητική ιατρική, την παραδοσιακή κινεζική ιατρική (βελονισμό-φυτοθεραπεία), και την βιοσυντονιστική θεραπεία.

Ο Φυσικοπαθητικός κάνει φυσική εξέταση και βασίζεται σε διαγνωστικές εξετάσεις και στη συνέχεια μαζί με τον ασθενή δημιουργούν ένα πρόγραμμα θεραπείας που μπορεί να αποτελείται από: ανάπαυση (επαρκή ύπνο), υγιεινή σωστή διατροφή, αποχή από τροφή και αποτοξίνωση, ελάττωση του σωματικού βάρους, μείωση του άγχους για ψυχική και διανοητική ισορροπία, αύξηση της σωματικής δραστηριότητας (άσκηση στον καθαρό αέρα και σωστή αναπνοή), επαρκή αλλά όχι υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και την απαλλαγή από κάθε είδους βλαπτικές εξαρτήσεις όπως πχ. διακοπή του καπνίσματος.

Μια τυπική πρώτη επίσκεψη σε Φυσικοπαθητικό γιατρό διαρκεί τουλάχιστον μια με δυο ώρες καθώς χρειάζεται ιδιαίτερος χρόνος για συζήτηση και εκπαίδευση του ασθενή σε θέματα φυσικής θεραπείας και αλλαγής κατεύθυνσης του τρόπου ζωής.

Φυσικοπαθητικές Μέθοδοι

Διατροφική Ιατρική (Nutritional Medicine)

Ιατρική Βοτανολογία (Herbal Medicine)

Νηστειοθεραπεία (Fasting)

Η υδροθεραπεία

Ψυχολογική Συμβουλευτική

Επιλέγοντας την κατάλληλη διατροφή μπορείς να περιορίσεις ή ακόμα και να εκμηδενίσεις μία σειρά παράγοντες που ευθύνονται για πολύ σοβαρές αρρώστιες.

You cannot copy content of this page